GIÁ TRỊ – TRIẾT LÝ

GOTO VN cam kết kinh doanh dựa trên sự tuân thủ theo các tôn chỉ và chuẩn mực đạo đức:

+ Tuân thủ đúng và đủ theo quy định của pháp luật Việt Nam.

+ BLĐ và CBNV làm việc dựa trên chữ Tâm và chữ Đức làm gốc.

+ Cam kết mang lại nhiều giá trị, lợi ích cao cho cộng đồng.

+ Lấy niềm tin và sự hài lòng của Khách hàng làm kim chỉ nam, thước đo cho các chiến lược, KH phát triển của Công ty.