CAM KẾT CỬA HÀNG

Goto VN Pharam cam kết tất cả các sản phẩm bán ra tại Goto VN Pharam đều là sản phẩm chính hãng, và nhận được các chế độ bảo hành chính hãng.

Thời gian bảo hành :12 tháng hoặc dài hơn theo quy định của hãng.