CÂU CHUYỆN THƯƠNG HIỆU

VỀ CHÚNG TÔI

Công ty Dược phẩm GOTO Việt Nam được ra đời vào ngày 18/02/2016, với lĩnh vực hoạt động chủ yếu là các thực phẩm bảo vệ sức khoẻ, dược mỹ phẩm, sản phẩm dinh dưỡng có nguồn gốc thiên nhiên.
Khởi nghiệp bằng chữ Tâm và lấy chữ Đức làm gốc, Công ty cam kết mọi sản phẩm lưu hành đều uy tín, chất lượng, nguồn nguyên liệu rõ ràng và giá cả hợp lý.

Thông tin CEO

CÂU CHUYỆN CỦA CHÚNG TÔI

TẦM NHÌN – XỨ MỆNH – GIÁ TRỊ CỐT LÕI

Là thương hiệu hàng đầu trong lĩnh vực phân phối các sản phẩm hỗ trợ sức khỏe trong nhiều lĩnh vực với sự chuẩn mực, chính trực và dịch vụ khách hàng tốt nhất. Lấy giá trị côt lõi: Chính – Tâm – Ái – Hiệp – Trí làm nền tảng xây dựng.

Nguyên tắc xây dựng

Dược phẩm GOTO Việt Nam xây dựng doanh nghiệp dựa trên 6 giá trị cốt lõi như bên. Đây là giá trị nền tảng và không thể thiếu của mỗi doanh nghiệp

Giá trị cốt lõi

LIÊN HỆ

Nếu bạn có bất cứ câu hỏi nào, hãy đặt câu hỏi với chúng tôi.